Działalność

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu jest jedyną na Dolnym Śląsku wysokospecjalizowaną jednostką ukierunkowaną na diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację wszystkich grup schorzeń układu oddechowego oraz narządów klatki piersiowej.

Szpital

Nasze oddziały chorób płuc znajdują się na najwyższym poziomie referencyjnym na Dolnym Śląsku. To znak, ze leczy się tutaj najnowocześniej. Jako jedyne w naszym regionie są one przygotowane do kompleksowej diagnostyki i leczenia wszystkich rodzajów schorzeń układu oddechowego w każdym stadium zaawansowania.

Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii, wchodzący w skład Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, to jedyny ośrodek chirurgii klatki piersiowej na Dolnym Śląsku. Świadczy on swoje wysokospecjalistyczne usługi nie tylko mieszkańcom naszego województwa, ale również Opolszczyzny. Jego renoma powoduje, że trafiają to pacjenci także z innych, nieraz bardzo odległych rejonów Polski.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to również jedyny w regionie oddział wyspecjalizowany w zakresie diagnostyki i leczenia stanów zagrożenia życia w chorobach płuc, dla najtrudniejszych przypadków z terenu całego Dolnego Śląska, szczególnie w zakresie urazów klatki piersiowej.

W większości przypadków pacjenci trafiający do Centrum wymagają pełnej diagnostyki i leczenia, które w pełnym zakresie możliwe jest jedynie w DolnoŚląskim Centrum Chorób Płuc. Znaczny odsetek pacjentów stanowią też przypadki niepowodzeń leczniczych w innych szpitalach. Centrum jest typowym szpitalem "ostrym". Pacjenci po przyjęciu poddawani są szybkiej diagnostyce i leczeniu zachowawczemu lub operacyjnemu. Wyniki leczenia staramy się monitorować poprzez kontrolę w naszej Regionalnej Przychodni Specjalistycznej. Około 60% naszych pacjentów stanowią chorzy z chorobą nowotworową układu oddechowego i innych narządów klatki piersiowej. Około 34% hospitalizacji stanowią choroby zapalne o tle infekcyjnym, alergicznym i inne. Trzecia grupa schorzeń (ok. 4% rocznie) jest gruźlica i jej następstwa. W grupie tej znajdują się najtrudniejsze do diagnostyki i leczenia przypadki gruźlicy wielolekoopornej, gruźlicy skąpoprątkowej, a w ostatnim okresie bardzo ciężkie przypadki późno rozpoznanej i bardzo zaawansowanej gruźlicy powikłanej niewydolnością oddechową, a także niewydolnością innych narządów, które wymagają długotrwałej i kosztownej terapii.

W Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu hospitalizowanych jest rocznie ponad 13 500 pacjentów.

Przychodnia


W Centrum działa Regionalna Przychodnia Specjalistyczna.

Kierownik Regionalnej Przychodni Specjalistycznej: Teresa Sycz

Przełożona Pielęgniarek: Aleksandra Kowalska-Ścisła

Telefon rejestracji : 71 33 49 481 lub 71 33 49 482

W skład Regionalnej Przychodni Specjalistycznej wchodzą następujące poradnie specjalistyczne:

-        gruźlicy i chorób płuc (udzielająca świadczeń z zakresu gruźlicy, chorób płuc, sarkoidozy, bezdechu śródsennego, chorób płuc dla dzieci i młodzieży)

-        alergologiczna,

-        chirurgii klatki piersiowej,

-        proktologiczna,

-        onkologiczna.”


Diagnostyka

Szpital oraz Przychodnia Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc nie mogły by funkcjonować na wysokim poziomie, gdyby nie stale modernizowana baza diagnostyczna, w skład której wchodząa):

a) Pracownia Endoskopii,

b) Zakład Patomorfologii z pracowniami: histopatologii, cytologii i prosektorium,

c) Dział Diagnostyki Obrazowej z pracowniami: rtg, usg, ekg,

d) Pracownia Fizjopatologii Oddychania,

e) Laboratorium centralne z pracowniami: analityki ogólnej, biochemii, hematologii, serologii z bankiem krwi, mikrobiologii, bakteriologii gruźlicy – outsourcing usług firma DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.

 

Na terenie DCChP istnieje możliwość wykonania badań tomografii komputerowej (TK), w ramach ubezpieczenia w NFZ oraz prywatnie (a od sierpnia 2006 r. badań rezonansu magnetycznego), w pracowni należącej do Euromedic Wrocławskie Centrum Medyczne.Zmieniony: środa, 14 maja 2014 11:15  


Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc
we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
telefon: 071 33 49 400
fax: 071 36 21 306
adres e-mail: dcchp@dcchp.pl
NIP 894-24-56-112
REGON 000294295
PKO Bank Polski
Nr 50 1440 1101 0000 0000 1215 2647.

książka telefoniczna

2006-2014 DCChP Wszelkie prawa zastrzeżone Poczta I | Poczta II
php script encode decode php script encode decode