DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław


CENNIK BADAŃ

Obowiązuje od 13.08.2014r.


LP
NAZWA USŁUGI
UWAGI CENA NETTO
STAWKA VAT
CENA BRUTTO
A
LECZNICTWO ZAMKNIĘTE
A.1
Oddziały niezabiegowe VA, VB, VIA, VIB, VIC Gruźlicy i Chorób Płuc
Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki i leków wg historii choroby - 1 dzień pobytu
300,00 zł
zw.* 300,00 zł
A.2
Pododdział Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego
Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki i leków wg historii choroby - 1 dzień pobytu 620,00 zł
zw.* 620,00 zł
A.3
Oddział niezabiegowy IV Chorób Wewnętrznych
Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki i leków wg historii choroby - 1 dzień pobytu 400,00 zł
zw.* 400,00 zł
A.4
WROCŁAWSKI OŚRODEK TORAKOCHIRURGII
Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki i leków wg historii choroby - 1 dzień pobytu 660,00 zł
zw.* 660,00 zł
A.6

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ilość pkt wg skali TISS za każdy dzień pobytu + koszty hemofiltracji i plazmoseparacji krwi i preparatów krwiopochodnych
80 zł / pkt
zw.* 80 zł / pkt
A.7
Oddział Onkologii Klinicznej
Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki i leków wg historii choroby - 1 dzień pobytu 470,00 zł
zw.* 470,00 zł
A.7 Konsultacje anestezjologiczne
A.7.1 Konsultacja anestezjologiczna w godz. 7:30 - 15:00 90,00 zł zw.* 90,00 zł
A.7.2 Konsultacja anestezjologiczna z zabiegiem założenia dostępu centralnego w godz. 7:30 - 15:00 + koszty materiałowe 210,00 zł zw.* 210,00 zł
A.7.3 Konsultacja anstezjologiczna w godzinach pełnionego dyżuru medycznego 160,00 zł zw.* 160,00 zł
A.7.4 Konsultacja anestezjologiczna z zabiegiem założenia dostępu centralnego w godzinach pełnionego dyżuru medycznego + koszty materiałowe 260,00 zł zw.* 260,00 zł
A.7.5 Interwencja zespołu anestezjologicznego + koszty materiałowe 370,00 zł zw.* 370,00 zł
B
ŚWIADCZENIA LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
B.1 Konsultacja pulmunologiczna i pulmunologiczna dla dzieci

100,00 zł
zw.* 100,00 zł
B.1.1 bez zdjęcia RTG klatki piersiowej

100,00 zł zw.* 100,00 zł
B.1.2 ze zdjęciem RTG klatki piersiowej
120,00 zł
zw.* 120,00 zł
B.1.3 ze zdjęciem RTG klatki piersiowej i spirometrią

170,00 zł
zw.* 170,00 zł
B.1.4 punkcja
100,00 zł
zw.* 100,00 zł
B.2 Konsultacja torakochirurgiczna

100,00 zł
zw.* 100,00 zł
B.3 Konsultacja torakochirurgiczna u lekarza dyżurnego w godz. 15:00 - 7:00

140,00 zł
zw.* 140,00 zł
B.4 Drenaż jamy opłucnej

160,00 zł
zw.* 160,00 zł
B.5 Konsultacja onkologiczna

90,00 zł
zw.* 90,00 zł
B.6 Wlewka dopęcherzowa + konsultacja

420,00 zł
zw.* 420,00 zł
B.7 Konsultacja alergologiczna
bez testów
85,00 zł
zw.* 85,00 zł
B.8 Konsultacja alergologiczna z testami
konsultacja lekarska, testy alergologiczne do 10 związków chemicznych
150,00 zł
zw.* 150,00 zł
B.9 Pełna diagnostyka alergologiczna
konsultacja lekarska, testy alergologiczne do 10 związków chemicznych, spirometria i orzeczenie lekarskie
180,00 zł
zw.* 180,00 zł
B.10 Testy alergologiczne
za 1 punkt testowy
6,50 zł
zw.* 85,00 zł
B.11.1 Testy płatkowe
do 10 związków chemicznych
200,00 zł
zw.* 150,00 zł
B.11.2 Testy płatkowe
od 11 do 20 związków chemicznych
300,00 zł
zw.* 300,00 zł
B.12 Pulsoksymetria
15,00 zł
zw.* 15,00 zł
B.13 Nebulizacja
18,00 zł
zw.* 18,00 zł
B.14 Fototerapia skóry
1 naświetlenie do 15 min.
17,00 zł
zw.* 50,00 zł
B.15 Badanie leraskie dopuszczające do podania szczepionki

35,00 zł
zw.* 35,00 zł
B.16 Konsultacja proktologiczna
90,00 zł
zw.* 90,00 zł
B.17 Konsultacja proktologiczna z retroskopią
+ koszty wycinków
190,00 zł
zw.* 190,00 zł
B.18 Konsultacja lekarska (internistyczna) na izbie przyjęć
+ koszty badań, leków, dodatkowych procedur
150,00 zł
zw.* 90,00 zł
B.19 Obserwacja pacjenta na izbie przyjęć
cena za 1 godzinę + koszty badań, leków
40,00 zł
zw.* 40,00 zł
B.20 Bronchoskopia
+ koszty badań
320,00 zł
zw.* 320,00 zł
B.21 Gastroskopia
+ koszty badań
350,00 zł
zw.* 350,00 zł
B.22 Wydanie zaświadczenia lekarskiego
na życzenie świadczeniobiorcy
35,00 zł
23% 43,05 zł
B.25 Znieczulenie ogólne
250,00 zł zw.* 250,00 zł
B.26 Nakłucie klatki piersiowej 220,00 zł zw.* 220,00 zł
B.27 Usunięcie drenu z ran pooperacyjnych
130,00 zł zw.* 130,00 zł
B.28 Endoskopowa biopsja oskrzela
250,00 zł zw.* 250,00 zł
C AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE
C.1 Pomiar ciśnienia

5,00 zł
zw.* 5,00 zł
C.2 Pobieranie krwi na badanie
do badań poza Centrum
15,00 zł
zw.* 15,00 zł
C.3 Zastrzyk dożylny
ze zleceniem w obecności lekarza
25,00 zł
zw.* 25,00 zł
C.4 Zastrzyk domięsniowy
ze zleceniem
14,00 zł
zw.* 14,00 zł
C.6 Kroplówka
ze zleceniem
52,00 zł
zw.* 52,00 zł
C.7 Opatrunek duży
55,00 zł zw.* 55,00 zł
C.8 Opatrunek mały 20,00 zł zw.* 20,00 zł
C.9 Zdjęcie szwów

25,00 zł
zw.* 25,00 zł
C.11 Szczepienie ze zleceniem + koszt szczepionki
20,00 zł
zw.* 20,00 zł
C.12 Szczepienie BCG
ze zleceniem + koszt szczepionki 20,00 zł
zw.* 20,00 zł
C.13 Badanie lekarskie
wydanie zlecenia na szczepienie
35,00 zł
zw.* 25,00 zł
C.14 Założenie OT

20,00 zł
zw.* 20,00 zł
C.15 Odczyt OT

10,00 zł
zw.* 10,00 zł
C.16 Podanie anatoksyny p/tężcowej
ze zleceniem
32,00 zł
zw.* 32,00 zł
D KONSULTACJE I ZABIEGI WYJAZDOWE (POZA SIEDZIBĄ CENTRUM)
D.1
Konsultacja pulmunologiczna
Jeżeli konsultacji towarzyszy procedura zabiegowa, należy jej koszty doliczyć do kosztu konsultacji
130,00 zł
zw.*
130,00 zł
D.2
Własny transport w obrębie Wrocławia

60,00 zł
8% 64,80 zł
D.3
Stawka za 1 km poza Wrocławiem

1,00 zł
8% 1,08 zł
E
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
E.1
USG (klatki piersiowej, jamy brzusznej, tarczycy, miednicy małej)

70,00 zł
zw.* 70,00 zł
E.2
USG serca

130,00 zł
zw.* 130,00 zł
E.3
EKG

25,00 zł
zw.* 25,00 zł
E.4
RTG klatki AP
1 projekcja, ze skierowaniem
35,00 zł
zw.* 35,00 zł
E.5
RTG klatki boczne
1 projekcja, ze skierowaniem 35,00 zł
zw.* 35,00 zł
E.7 RTG czaszki 2 projekcje, ze skierowaniem 50,00 zł zw.* 50,00 zł
E.8 RTG jamy brzusznej proste 1 projekcja, ze skierowaniem 35,00 zł zw.* 35,00 zł
E.9 RTG miednicy 1 projekcja, ze skierowaniem 50,00 zł zw.* 50,00 zł
E.10 RTG dużych stawów 2 projekcje, ze skierowaniem 42,00 zł zw.* 42,00 zł
E.11 RTG dłoni / stopy 1 projekcja, ze skierowaniem 42,00 zł zw.* 42,00 zł
E.12 RTG kręgosłupa szyjnego 2 projekcje, ze skierowaniem 50,00 zł zw.* 50,00 zł
E.13 RTG kręgosłupa piersiowego 2 projekcje, ze skierowaniem 50,00 zł zw.* 50,00 zł
E.14 RTG kręgosłupa lędźwiowego 2 projekcje, ze skierowaniem 50,00 zł zw.* 50,00 zł
E.15 Inne badania RTG za projekcję, ze skierowaniem 35,00 zł zw.* 35,00 zł
E.16 Skopia klatki piersiowej wykonywana jest na zlecenie lekarza pulmunologa 50,00 zł zw.* 50,00 zł
F PRACOWNIA PATOMORFOLOGII
F.1 Badanie histopatologiczne za jeden preparat, za badanie dodatkowe - wielokrotność 40,00 zł zw.* 40,00 zł
F.2 Badanie immunohistochemiczne za 1 oznaczenie 70,00 zł zw.* 70,00 zł
F.3 Badanie sekcyjne + koszty pobranych preparatów 400,00 zł zw.* 400,00 zł
F.4 Przechowywanie zwłok dla pacjentów Centrum za każdą dodatkową dobę po 72 godzinach w dni robocze, dla pacjentów Centrum 120,00 zł 8% 129,60 zł
F.5 Przechowywanie zwłok dla pacjentów spoza Centrum za każdą dobę, dla pacjentów spoza Centrum 150,00 zł 8% 162,00 zł
F.6 Badanie cytologiczne 20,00 zł zw.* 20,00 zł
F.7 Biopsja cienkoigłowa 100,00 zł zw.* 100,00 zł
F.8 Konsultacja preparatów histopatologicznych 100,00 zł zw.* 100,00 zł
G
PRACOWNIA FIZJOPATOLOGII ODDYCHANIA
G.1 Badanie spirometryczne z testem drobnych oskrzeli

35,00 zł
zw.* 35,00 zł
G.2 Badanie spirometryczne z testem drobnych oskrzeli przed i po leku rozkurczowym

45,00 zł
zw.* 45,00 zł
G.3 Badanie gazometryczne spoczynkowe
20,00 zł
zw.* 20,00 zł
G.4
Badanie gazometryczne wysiłkowe
39,00 zł
zw.* 39,00 zł
H KLINIKA CHORÓB PŁUC AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
PRACOWNIA BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH PŁUC
H.1 Spirometria dynamiczna i statyczna
48,00 zł
zw.* 48,00 zł
H.2 Próba rozkurczowa z podaniem leku bronchodilatacyjnego wziewnie
82,00 zł
zw.* 82,00 zł
H.3 Badanie pletyzmograficzne przy użyciu kabiny stałoobjętościowej
180,00 zł
zw.* 180,00 zł
H.5 Badanie pojemności dyfuzyjnej płuc metodą pojedynczego oddechu (DLCOSB)
120,00 zł
zw.* 120,00 zł
PRACOWNIA POLISOMNOGRAFICZNA
H.6 Badanie polisomnograficzne nienadzorowane
800,00 zł zw.* 800,00 zł
H.7 Badanie polisomnograficzne nadzorowane 1000 zł zw.* 1000 zł
H.8
Pulsoksymetria badanie dzienne 100,00 zł zw.* 100,00 zł
H.9 Pulsoksymetria badanie całonocne 450,00 zł zw.* 450,00 zł
I INNE USŁUGI
I.1 Kopia wyników badań 1 strona 0,50 zł 23% 0,62 zł
I.2 Wyciąg lub odpis z dokumentacji medycznej 1 strona 5,00 zł 23% 6,15 zł


* Zwolnione od podatku są jedynie usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w pozostałych przypadkach należy stosować stawkę VAT 23%
 


Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc
we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
telefon: 071 33 49 400
fax: 071 36 21 306
adres e-mail: dcchp@dcchp.pl
NIP 894-24-56-112
REGON 000294295
Nordea Bank Polska S.A.
Nr 50 1440 1101 0000 0000 1215 2647.

książka telefoniczna

2006-2014 DCChP Wszelkie prawa zastrzeżone Poczta I | Poczta II
pornolar porno porno erotik porno porno film porno film porn
php script encode decode php script encode decode