Działalność

Szpital oraz Przychodnia Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc nie mogłyby funkcjonować na wysokim poziomie, gdyby nie stale modernizowana baza diagnostyczna, w skład której wchodzą:

  • Laboratorium dzierżawione przez firmę Diagnostyka, współpracujące z Centrum na zasadzie outsourcingu i obejmujące następujące pracownie: Analityki Ogólnej, Biochemii, Hematologii, Serologii i Bank Krwi, Mikrobiologii i Bakteriologii Gruźlicy;
  • Zakład Patomorfologii, obejmujący następujące pracownie: Histopatologii, Cytologii oraz Prosektorium
  • Dział Diagnostyki Obrazowej obejmujący następujące pracownie: Radiologii (RTG), Ultrasonografii (USG) oraz Pracownię Elektrokardiografii (EKG)
  • Pracownia Fizjopatologii Oddychania

Na terenie DCChP istnieje możliwość wykonania badań tomografii komputerowej (TK), w ramach ubezpieczenia w NFZ oraz prywatnie (a od sierpnia 2006 r. badań rezonansu magnetycznego), w pracowni należącej do NZOZ Wrocławskie Centrum Medyczne.

Zmieniony: poniedziałek, 17 marca 2014 09:39  


Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc
we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
telefon: 071 33 49 400
fax: 071 36 21 306
adres e-mail: dcchp@dcchp.pl
NIP 894-24-56-112
REGON 000294295
PKO Bank Polski
Nr 50 1440 1101 0000 0000 1215 2647.

książka telefoniczna

2006-2014 DCChP Wszelkie prawa zastrzeżone Poczta I | Poczta II
php script encode decode php script encode decode