Działalność

Szpital oraz Przychodnia Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc nie mogłyby funkcjonować na wysokim poziomie, gdyby nie stale modernizowana baza diagnostyczna, w skład której wchodzą:

  • Laboratorium dzierżawione przez firmę Diagnostyka, współpracujące z Centrum na zasadzie outsourcingu i obejmujące następujące pracownie: Analityki Ogólnej, Biochemii, Hematologii, Serologii i Bank Krwi, Mikrobiologii i Bakteriologii Gruźlicy;
  • Zakład Patomorfologii, obejmujący następujące pracownie: Histopatologii, Cytologii oraz Prosektorium
  • Dział Diagnostyki Obrazowej obejmujący następujące pracownie: Radiologii (RTG), Ultrasonografii (USG) oraz Pracownię Elektrokardiografii (EKG)
  • Pracownia Fizjopatologii Oddychania

Na terenie DCChP istnieje możliwość wykonania badań tomografii komputerowej (TK), w ramach ubezpieczenia w NFZ oraz prywatnie (a od sierpnia 2006 r. badań rezonansu magnetycznego), w pracowni należącej do NZOZ Wrocławskie Centrum Medyczne.

Zmieniony: poniedziałek, 17 marca 2014 09:39  


Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc
we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
telefon: 071 33 49 400
fax: 071 36 21 306
adres e-mail: dcchp@dcchp.pl
NIP 894-24-56-112
REGON 000294295
Nordea Bank Polska S.A.
Nr 50 1440 1101 0000 0000 1215 2647.

książka telefoniczna

2006-2014 DCChP Wszelkie prawa zastrzeżone Poczta I | Poczta II
The Venus Factor System Best Weight Loss Program delhi escort service free porn videos delhi escort delhi escort delhi escort delhi escort
php script encode decode php script encode decode