DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU:
konferenecja_torakochirurgow
W Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc obowiązuje całkowity zakaz palenia – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.10.81.529)

[Poradnie: Alergologiczna, Bezdechu Śródsennego, Gruźlicy i Chorób Płuc, Pulmonologiczna (spoza rejonu Wrocławia), Onkologiczna, Proktologiczna, Sarkoidozy, Torakochirurgiczna]

Bardzo gorąco prosimy potencjalnych ofiarodawców o przekazanie 1% podatku oraz o wpłaty pieniężne na podane poniżej konto.

HASŁO "PŁUCA"
DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA
KRS 0000050135
Bank PKO S.A. I O/Wrocław
Nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

Uzyskane środki finansowe wspomogą nas w prowadzonej modernizacji szpitala.|
Za Państwa hojność z góry serdecznie dziękujemy.

Dotyczy: Informacji o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę terenu parkingu oraz wprowadzenia opłat za parkowanie.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu informujemy, że Centrum na drodze przetargu wyłoniło dzierżawcę terenu parkingowego.
Dzierżawcą została firma ADAM NOWAK GLOBECO, z siedzibą ul. Kwartowa 22 lok. 37, 31-419 Kraków.
W związku z powyższym, miejsca na parkingu dla gości przy Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc płatne będą wg cennika nowego dzierżawcy terenu, tj.:
- 6,00 zł za pierwsze 2 godz. parkowania.
- 3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania (przy parkowaniu do 10 godz. włącznie)
- 35,00 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania (naliczaną umownie po upłynięciu 10 godzin parkowania do 24 godzin parkowania włącznie).
- Nieodpłatnie przy przebywaniu w strefie parkowania do 20 min.
- Abonament pracowniczy: 25 zł brutto/m-c
- Abonament komercyjny: 120 zł brutto/m-c
Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie rozpoczną się inwestycje związane z przebudową miejsc parkingowych.
Do czasu modernizacji parkingu dla personelu, pracownicy będą wjeżdżać na parking za okazaniem karty z numerem rejestracyjnym, wydanej przez Dział Gospodarczy.
Kartę należy okazywać przy wjeździe i wyjeździe.

AKTUALNOŚCI:

Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i Stowarzyszeniem Torakochirurgów Lwowszczyzny

W dniu 15.10.2014 r. odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu reprezentowanym przez Dyrektora – Andrzeja Woźnego i Stowarzyszeniem Torakochirurgów Lwowszczyzny reprezentowanym przez Prezesa - Michaiło Sekieła.

Porozumienie przewiduje współpracę w dziedzinie chorób płuc i chirurgii klatki piersiowej

w następujących obszarach:

 1. prowadzenie wspólnych programów i badań naukowych,
 2. szkolenie lekarzy i pielęgniarek,
 3. wymiana doświadczeń naukowych i organizacyjnych,
 4. organizacja konferencji naukowych w Polsce i na Ukrainie,
 5. współpraca w opracowywaniu i wydawaniu monografii i prac naukowych.

 

Zmieniony: czwartek, 27 listopada 2014 14:30 Więcej…
 
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc w gronie 10 najlepszych szpitali monospecjalistycznych w Polsce.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30 października 2014 r. w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników rankingu „Bezpieczny Szpital 2014” organizowanego przez Rzeczpospolitą i Centrum Monitorowania Jakości, podczas którego wręczono wyróżnienia najlepszym placówkom. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc znalazło się w gronie 10 najlepszych zabiegowych szpitali monospecjalistycznych (bez onkologicznych)  w Polsce. W sumie w plebiscycie brały udział 243 jednostki z terenu całego kraju.
Szpital oceniany był aż w 15 obszarach m.in. za jakość usług, blok operacyjny czy zasilanie w media i instalacje, uzyskując w tych kategoriach maksymalną liczbę punktów. W tym roku zdobyliśmy aż 762.46 punktów, o prawie 80 więcej niż w roku ubiegłym, co pozwoliło na awans naszej placówki do pierwszej dziesiątki.
Ranking „Bezpieczny Szpital” to absolutna top lista placówek medycznych w Polsce, w których pacjent – mimo choroby – może czuć się dobrze i być profesjonalnie obsłużony.
W uroczystej gali udział wzięli m.in. Wiceminister Zdrowia Aleksander Sopliński oraz Jerzy Hennig - Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
RankingSzpitali_2014_DCCPWroclaw-2
Zmieniony: wtorek, 18 listopada 2014 08:03
 

Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego

W dniu 18 września 2014 roku w Operze Wrocławskiej odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Certyfikatu Akredytacyjnego.

Wśród przybyłych Gości obecni byli między innymi:

Wśród przybyłych Gości obecni byli między innymi prof. dr hab. Alicja Chybicka – Senator RP, pan Tomasz Smolarz – Wojewoda Dolnośląski, pani Elżbieta Berezowska – Skarbnik Województwa Dolnośląskiego i Przewodnicząca Rady Społecznej DCChP, pan Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej, pan Jerzy Sypuła – Dyrektor Wydziału Zdrowia UMWD, pani Maria Jolanta Borzyszka – Dyrektor Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia UMWD, radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, członkowie Rady Społecznej DCChP, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szpitali wrocławskich i dolnośląskich, przedstawiciele Dolnośląskiego Oddziału oraz pracownicy DCChP.

Po powitaniu Gości przez Dyrektora Centrum Pana Andrzeja Woźnego, Pani Małgorzata Stasiewicz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa przedstawiła prezentację omawiającą proces akredytacji w Centrum. Pan Jerzy Hennig – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia omówił zagadnienie akredytacji w Polsce.

Następnie Dyrektor Jerzy Hennig wręczył na ręce Dyrektora Andrzeja Woźnego Certyfikat Akredytacyjny dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Dyrektor Andrzej Woźny podziękował wszystkim Pracownikom Centrum za trud włożony w przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego.

W czasie uroczystości głos zabrali:

 • Pan Tomasz Smolarz - Wojewoda Dolnośląski
 • Pan Jarosław Maroszek - Dyrektor Departament Polityki Zdrowotnej UMWD
 • Pan Michał Huzarski - Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
 • Pan Jacek Chodorski – Przewodniczący Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
 • Pani Urszula Olechowska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Pani Iwona Mazur – Prezes Oddziału Zarządu Wojewódzkiego STOMOZ,
 • Pan Janusz Jerzak – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego -  w imieniu szpitali zrzeszonych w Konsorcjum Szpitali Wrocławskich.

Na zakończenie uroczystości odbył się występ solistów Opery Wrocławskiej, którzy wykonali znane arie operowe.

Więcej…
 
Informacja o udzieleniu akredytacji

akredytacja

 
Gratulacje

akredytacja

 

Informacja dotycząca leczenia gruźlicy

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc przypomina, że szpital przy ul. Grabiszyńskiej 105 nie prowadzi leczenia pacjentów z gruźlicą. Pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem gruźlicy należy kierować do jednostki zamiejscowej DCChP w Obornikach Śl.

Adres:

Oddział I Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej

55-120 Oborniki Śląskie, ul. Dunikowskiego 2-8;

Tel. 71 310 20 81 lub 71 310 21 16

 

Bezpośrednie przekazanie pacjenta z rozpoznaniem lub podejrzeniem gruźlicy należy uzgodnić telefonicznie z ordynatorem Oddziału I w Obornikach Śl. lub lekarzem dyżurnym.

Zmieniony: czwartek, 14 sierpnia 2014 13:53
 

W czerwcu został opublikowany doroczny raport Polskiej Grupy Raka Płuca oraz krajowego konsultanta z zakresu chirurgii klatki piersiowej zawierający dane na temat aktywności w 2013 r. 29 zarejestrowanych oddziałów i klinik torakochirurgicznych.

Więcej…
 

Finał Konkursu Pielęgniarka Roku 2013

Dnia 22 i 23 maja 2014 r. odbył się finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Konkurs objęty był Patronatem Honorowym Ministerstwa Zdrowia. Tematem trzeciego etapu konkursu  był ,,Szpital Magnes - jak powinien funkcjonować, aby stanowić środowisko przyjazne zarówno dla pacjentów jak również pracowników”. W finale wzięło udział 17 uczestników pośród których zwyciężczyni drugiego etapu województwa dolnośląskiego pielęgniarka specjalista Jolanta Drozd z Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc VA z pododdziałem intensywnego nadzoru pulmonologicznego DCCHP we Wrocławiu. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 23 maja 2014 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas gali w czasie uroczystości 50-lecia SPSK4 w Lublinie. Akademicki chór wykonał hymn pielęgniarski, po czym nastąpiła uroczysta nagradzana brawami prezentacja wszystkich finalistek konkursu i wręczenie nagród dla zwycięzcy konkursu.  Uroczystość przebiegała w podniosłej, dostojnej atmosferze, dając poczucie wysokiej rangi  sukcesu i zadowolenia z wykonywania zawodu pielęgniarki.

Więcej…
 

Wizyta kierownictwa WOT w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

W dniach 22-30.04.2014 r. Kierownik Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii dr Marek Marciniak i jego zastępca dr Konrad Pawełczyk  przebywali służbowo w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W czasie pobytu w Nowym Jorku uczestniczyli w sympozjum naukowym Klubu Torakochirurgów Polskich  i Klubu Torakochirurgów Nowego Jorku. W konsulacie RP zostali przyjęci przez Panią Konsul  E.Junczyk-Ziomecką. Mieli okazję wizytować Oddział Torakochirurgii Małoinwazyjnej w Long Island Jewish  Medical Center. Jego szef prof. D.Zeltsman zaprezentował na sali operacyjnej własną technikę zabiegów  wideotorakoskopowych i przedstawił organizację pracy na swoim oddziale. Znaleźli chwilę czasu aby odwiedzić ciekawsze miejsca Nowego Jorku,  a także obejrzeć mecz koszykówki najlepszej ligi świata NBA. W drugim etapie pobytu, w Toronto,  uczestniczyli w 94 Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej (AATS).

Więcej…
 

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

W dniu 15 maja 2014 r. w Katedrze Wrocławskiej i  Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego im. Jana Pawła II we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej połączone z wykładem dr hab. Jarosława Barańskiego „Uśmiech, życzliwość i troska w opiece pielęgniarskiej”. W uroczystości wzięli udział m .in. przedstawiciele władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie uroczystości wręczono nagrody dla laureatów konkursu „Pielęgniarka roku 2013”. Nagrody i gratulacje odebrała pielęgniarka Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc VA naszego Centrum Pani Jolanta Drozd – zwyciężczyni konkursu. Nagrody wręczyli:  Pan Jerzy Michalak – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pani Urszula Olechowska - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Pani Teresa Fichtner-Jeruzel - Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Więcej…
 
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc
we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
telefon: 071 33 49 400
fax: 071 36 21 306
adres e-mail: dcchp@dcchp.pl
NIP 894-24-56-112
REGON 000294295
PKO Bank Polski
Nr 50 1440 1101 0000 0000 1215 2647.

książka telefoniczna

2006-2014 DCChP Wszelkie prawa zastrzeżone Poczta I | Poczta II
php script encode decode php script encode decode