DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU:
W Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc obowiązuje całkowity zakaz palenia – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.10.81.529)

[Poradnie: Alergologiczna, Bezdechu Śródsennego, Gruźlicy i Chorób Płuc, Pulmonologiczna (spoza rejonu Wrocławia), Onkologiczna, Proktologiczna, Sarkoidozy, Torakochirurgiczna]

Bardzo gorąco prosimy potencjalnych ofiarodawców o przekazanie 1% podatku oraz o wpłaty pieniężne na podane poniżej konto.

HASŁO "PŁUCA"
DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA
KRS 0000050135
Bank PKO S.A. I O/Wrocław
Nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

Uzyskane środki finansowe wspomogą nas w prowadzonej modernizacji szpitala.|
Za Państwa hojność z góry serdecznie dziękujemy.

Szanowni Państwo,
Przepraszamy za powstałe niedogodności i utrudnienia związane z pracami prowadzonymi w ramach projektu "Termomodernizacja budynku głównego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu"

AKTUALNOŚCI:


 

Szpital Akredytowany

Centrum stara się o uzyskanie statusu szpitala akredytowanego - w dniach od 9 do 11 kwietnia br. odbył się przegląd akredytacyjny przeprowadzony przez  zespół audytorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.

Spośród najważniejszych korzyści akredytacji należy wymienić:
• podniesienie poziomu jakości świadczeń oraz bezpieczeństwa pacjenta,
• zmniejszenie sumy ubezpieczenia szpitali od zdarzeń medycznych o 10%,
• element rankingujący w konkursie ofert z Narodowym Funduszem Zdrowia,
• element istotny przy zawieraniu umów z innymi płatnikami,
• zwiększenie konkurencyjności szpitala,
• podniesienie prestiżu szpitala.
 

Certyfikat “Szpital bez bólu”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 3 marca 2014 roku Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu otrzymało Certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany przez  Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, które zainicjowały program "Szpital bez bólu". Certyfikat ten nadawany jest placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach. Centrum dołączyło do grona 145 szpitali (w tym jako trzeci szpital w naszym województwie podlegający Samorządowi Województwa Dolnośląskiego), które przyczyniają się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego. Właściwe uśmierzanie bólu po zabiegach wpływa na zadowolenie pacjenta, ale również na zmniejszenie częstości występowania przetrwałego bólu pooperacyjnego, który stanowi poważny problem ekonomiczny i społeczny. Dodatkową korzyścią  z uzyskania Certyfikatu jest redukcja kosztów hospitalizacji pacjentów dzięki zmniejszeniu częstości występowania powikłań pooperacyjnych oraz wcześniejszemu wypisowi ze szpitala. Uzyskanie Certyfikatu "Szpital bez bólu" stanowi ważną informację dla pacjenta, że w Centrum uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie.

Zmieniony: piątek, 28 marca 2014 13:18 Więcej…
 

Konkurs Pielęgniarka Roku 2013

W dniu 7.03.2014 odbyły się wojewódzkie eliminacje Konkursu "Pielęgniarka Roku 2013". Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie ma on charakter ogólnopolski i odbywa się pod patronatem Ministra Zdrowia i Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Celem tego konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderów, osób o najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym i zaangażowanych w działaniach na rzecz środowiska pielęgniarskiego. Z Dolnośląskiego Centrum Płuc we Wrocławiu uczestniczyło 6 pielęgniarek. Z 30 osobowej grupy pielęgniarek z dolnośląskich szpitali biorących udział w eliminacjach konkursowych wygrała pielęgniarka Jolanta Drozd z naszego Centrum, pozostałe pielęgniarki znalazły sie w pierwszej dziesiątce uczestników. Udział i zwycięstwo w Konkursie "Pielęgniarka Roku 2013" to zaszczyt posiadania w zespole pielęgniarskim osób z najwyższa wiedzą zawodową, o wzorowych postawach moralnych oraz promujących dobre imię Centrum.

Zmieniony: środa, 12 marca 2014 14:28
 

Spotkanie wigilijne

W dniu 19 grudnia 2013 roku w kaplicy szpitalnej odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli : Pan Andrzej Woźny – Dyrektor Centrum, Ksiądz dr. hab. Franciszek Głód - Proboszcz Parafii pw. Św. Elżbiety, Ksiądz Jakub Bartczak – Kapelan szpitalny, Dyrekcja oraz Pracownicy Centrum. Spotkanie było okazją do złożenia sobie świątecznych życzeń, podzielenia się opłatkiem i wspólnego śpiewania kolęd.


 

Termomodernizacja budynku głównego DCChP  we Wrocławiu

Projekt pn. "Termomodernizacja budynku głównego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu" dofinansowany ze środków Narodowego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Więcej…
 

plRZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI!

Rak płuca to najczęstszy nowotwór złośliwy w Polsce. W ostatnich latach liczba nowych przypadków raka płuca u mężczyzn zaczęła się zmniejszać, ale nadal zwiększa się liczba zachorowań u kobiet. W 2011 roku w województwie

Obserwuje się także stale rosnącą liczbę chorych z rozpoznawaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP). Wzrost ilości zachorowań związany jest ze starzeniem się społeczeństwa, jest też konsekwencją palenia tytoniu i w chwili obecnej, obok chorób nowotworowych i układu krążenia stanowi istotny, stale narastający  problem społeczny. dolnośląskim nowotwór płuca był nadal najczęstszym nowotworem występującym u mężczyzn i trzecim po nowotworze piersi i jelita grubego u kobiet.

W przeddzień Światowego Dni Rzucania Palenia Tytoniu, 20 listopada Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zostało partnerem akcji „RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI” organizowanej w Centrum Handlowym Pasaż Grunwaldzki oraz w okolicach ronda Reagana we Wrocławiu. W trakcie trwania eventu, społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz ze Strażą Miejską wskazywali palaczom możliwości uzyskania pomocy w pozbyciu się nałogu. Przechodnie oraz klienci centrum handlowego uzyskiwali porady oraz byli badani smokolajzerem w zorganizowanym na potrzeby eventu punkcie informacyjnym.

Trzymamy kciuki za osoby, które zdecydowały się na uzdrowienie swojego trybu życia !

Więcej…
 

fpm_logo

W dniu 31 października 2013 roku została zawarta UMOWA NR 370(2102)/FPM/2013 pomiędzy : Fundacją Polska Miedź w Lubinie reprezentowaną przez Panią Cecylię Ewę Stankiewicz – Prezesa Zarządu i Pana Piotra Tokarczuka – Wiceprezesa Zarządu

a

Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu reprezentowanym przez Pana Andrzeja Woźnego – Dyrektora Centrum.

Na mocy Umowy DCChP otrzyma darowiznę w kwocie 100 000 zł brutto z przeznaczeniem na zakup dwustrumieniowego respiratora typu Jet wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zakup urządzenia w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo leczonych w Centrum chorych, pozwoli także na poszerzenie świadczonych przez nas na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska świadczeń medycznych z zakresu chirurgii klatki piersiowej.

Zmieniony: środa, 27 listopada 2013 10:31
 

plakatUdział w akcji "Biust do góry"

19 października Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu wzięło udział w unikalnym na skalę Dolnego Śląska przedsięwzięciu „BIUST DO GÓRY”

organizowanym już po raz czwarty przez Centrum Handlowe RENOMA. Celem eventu było połączenie edukacji zdrowotnej, profilaktyki oraz mody. Była to niezwykła okazja dla wszystkich wrocławianek do skorzystania z porad lekarskich, badań spirometrycznych, pomiarów ciśnienia oraz wzięcia udziału w nauce samobadania piersi.

Udział Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w imprezie był pierwszym z projektów przewidzianych w związku z podpisaniem przez Centrum listu intencyjnego w sprawie podjęcia współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu. Wypełniając założenia współpracy, które opierają się na potrzebie podejmowania działań na rzecz eliminowania zachowań antyzdrowotnych oraz wspierania zachowań prozdrowotnych, diagności Pracowni Fizjopatologii Oddychania Centrum edukowali wrocławianki w zakresie czynników wpływających na schorzenia układu oddechowego wykonując jednocześnie badania spirometryczne.

Mamy nadzieję, że zainteresowanie jakim cieszyły się porady naszych ekspertów przełożą się na zwiększanie świadomości społeczności wrocławskiej w zakresie możliwych następstw palenia tytoniu, jak również wiedzy na temat astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Więcej…
 




Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc
we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
telefon: 071 33 49 400
fax: 071 36 21 306
adres e-mail: dcchp@dcchp.pl
NIP 894-24-56-112
REGON 000294295
Nordea Bank Polska S.A.
Nr 50 1440 1101 0000 0000 1215 2647.

książka telefoniczna

2006-2014 DCChP Wszelkie prawa zastrzeżone Poczta I | Poczta II
holidaykemer.net lesbenerotik.org pornstash.org pornstarteam.org dvdporno.org porn-bluray.com sexfordummies.org sexyshemales.org dublinsex.org sexusa.org holidayfethiye.org vocaltoys.com